dla dzieci i o dzieciach

Z jakimi kłopotami możemy zgłosić się do psychologa rodzinnego?

Jeśli ty lub ktokolwiek z twoich najbliższych ma pewien kłopot, powinien zgłosić się z nim do fachowca. Nieistotne czy też jest to problem z dzieciakami, z partnerem, czy też rodzicami.

Na każdy problem psycholog ma w każdym wypadku rozwiązanie.

poduszki

Autor: sxc.hu
Źródło: sxc.hu
Poza terapią osobistą i grupową istnieje ponadto inna forma leczenia psychologicznego. Jest to terapia całej rodziny. Nie funkcjonuje jedna standardowa szkoła terapii rodzinnej. Jeżeli uczeń posiada kłopoty w gimnazjum albo ojciec stracił pracę, w tym czasie psycholog rodzinny bardzo rodzinie mógłby pomóc. Spotkanie w terapii rodzinnej dotyczy każdego członka rodziny. Z tego też powodu uwaga psychoterapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach terapii, a nie zaledwie na jednej osobie. Na tego typu terapii terapeuta musi być obojętny względem wszystkich oraz nie mógłby brać strony żadnego uczestnika terapii. Rodzina na tego typu terapii nie jest oceniana. Terapeuta pragnie zrozumieć wszystkich oraz próbuje rozwiązać problem. Nie próbuje także wyznaczać winnego zaistniałej sytuacji i nie twierdzi kto ma rację.
Formą terapii rodzinnej jest terapia (poszerzone informacje pod linkiem) małżeństw. Ma ona za zadanie odbudować albo zbudować na nowo dobrą, zdrową więź pomiędzy partnerami.

Jeśli chcesz przeczytać większą ilość informacji na prezentowany temat, to sprawdź ten link – jest tam bardzo świeża wiadomość (http://www.wilanow.varsovia.edu.pl/) odnośnie opisywanej problematyki.

Terapia taka dotyczy również obecnych kłopotów jak i nierozwiązanych do tej pory problemów. Skupia się na zrozumieniu obecnych przyczyn kłopotów i wyposaża małżonków w narzędzia, które zezwolą w przyszłości rozwiązywać nieporozumienia samodzielnie. Proces tego typu terapii opiera się na kooperacji obydwu partnerów. Niezwykle ważna jest zatem motywacja do zmiany obu osób.

Terapia małżeńska umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów oraz poprawę ich stosunków. Pomaga ona wyjść z kryzysu oraz znaleźć porozumienie. Terapia małżeństw prowadzona jest wyłącznie przez doświadczonych terapeutów.

admin

View more posts from this author