dla dzieci i o dzieciach

Praca w ramach wolontariatu – od czego zacząć?

Wolontariuszem może być ktokolwiek, lecz nie w każdym miejscu. Są miejsca, w jakich praca będzie wymagać spełnienia sprecyzowanych warunków przez pretendenta na wolontariusza. Chodzić tu może o predyspozycje, wykształcenie czy stan zdrowia.

wolontariat

Autor: Redazione Fuorigio.co
Źródło: http://www.flickr.com
Zasadniczo osoba w każdym wieku może być wolontariuszem. Są jednakże 2 zastrzeżenia: przede wszystkim, niepełnoletnia osoba musi otrzymać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na podjęcie pracy w ramach wolontariatu. Prócz tego pełnoletniość jest wymagana, by być wolontariuszem przykładowo w pewnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wymaga tego przepis). Nie ma dokładnie sprecyzowanych wymagań tyczących się wykształcenia pretendenta na wolontariusza, chociaż prawo wymaga, ażeby wolontariusz miał kwalifikacje nieodzowne do wykonywania wskazanych zadań i spełnił inne warunki wiążące w danym miejscu pracy, tj.: kursy bądź badania lekarskie.

Co jest najistotniejsze jeśli chodzi o pracę w wolontariacie? Najważniejsze są chęci, a także stosowna wiedza, zdolności konieczne do przeprowadzania konkretnych zadań.

Gdy będziesz potrzebować uzupełniającego tekstu odnoszącego się do tej kwestii, kliknij, a znajdziesz więcej pomocy tutaj (https://wilanow.varsovia.edu.pl/misja/). One również będą użyteczne.

Wolontariat może być wykonywany każdego dnia, jak też raz w tygodniu. Trzeba się zastanowić, czy ze względu na różne zadania bardziej odpowiedni będzie dla nas jest tzw. wolontariat krótkoterminowy, czy wolontariat długofalowy.

Wszystko to jest niezwykle istotne, albowiem pozwoli jasno doprecyzować obręb zadań konkretnego wolontariusza, a także będzie kluczową informacją dla organizacji – kiedy liczyć można na pomoc konkretnej osoby. Zawsze lepiej zakomunikować, że ma się czas w piątek do południa, niż oświadczać, iż ma się sporo wolnego czasu.

admin

View more posts from this author