dla dzieci i o dzieciach

Dlaczego warto oddawać swój 1% dla opp?

Od czasu przełomu 1989 roku wiele uległo zmianie w Polsce. O zmianach gospodarczych napisano już mnóstwo analiz, i choć to bardzo ważna cześć zmian, jednak nie są to zmiany jedyne. Również istotną – jeżeli nie ważniejszą nowością – było zezwolenie na działalność stowarzyszeń niezależnych od administracji państwowej. Gdy tylko powstały warunki ku temu, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać lokalne zrzeszenia, chcące dla siebie i innych coś zrobić, bardzo często inwestując w realizacje celów zrzeszenia swój prywatny wolny czas, często prywatne środki finansowe, a również wiedzę oraz doświadczenie życiowe.

Spotkanie z Martyną Wojciechowską

Źródło: http://www.naratunek.org

Sfera działań stowarzyszeń jest wielka – od działań związanych z kulturą, po działalność dobroczynną. Możemy zatem spotkać zrzeszenia zajmujące się rekonstrukcją przeszłości, i inne, mające na celu naprawienie drogi czy też chodnika, wykonanie ścieżki rowerowej, czy najpopularniejsze: mające na celu pomoc osobom chorym i starszym lub też potrzebującym dzieciom (czytaj tutaj więcej).

Stowarzyszenia te dzielą się na zwyczajne zrzeszenia obywatelskie oraz organizacje pożytku publicznego (czyli w skrócie OPP).

To niezwykle użyteczna oferta (https://www.klubtanca.pl/kursy-tanca/kurs-tanca-towarzyskiego/) omawiająca opublikowane w opublikowanym tu tekście sprawy, więc kliknij tutaj, żeby również ją przeczytać.

Pierwsze wymienione, to zwyczajne stowarzyszenia. Organizacje pożytku publicznego zaś, to jednostki które zajmują się działalnością szczególnie ważną społecznie. Zakres tej działalności jest ściśle określony przepisami ustawy. Na organizacjach tego typu ciąży obowiązek bardzo drobiazgowej sprawozdawczości i publikowania wyników finansowych. W zamian za to OPP mają wiele przywilejów i udogodnień, na przykład zwolnienia z opłat administracyjnych oraz sądowych, i chyba najbardziej ze znanych – możność odprowadzania 1% podatku dla opp (warto pomóc) którą sami podatnicy wskażą.

Dlaczego warto swój jeden procent podatku oddać jakiejś organizacji? Powody są dwa: pierwszy to fakt, że w ten sposób chociaż jeden procent z podatku jaki musimy zapłacić trafi tam, gdzie podatnik sobie zażyczy. Może się wydawać, iż suma tych paru groszy to prawie nic i szkoda naszej fatygi. Jednak biorąc pod uwagę ogromną liczbę osób odprowadzających podatki – sumy zebrane robią się często nie małe.

admin

View more posts from this author