dla dzieci i o dzieciach

Co należy zrobić, jeśli chcielibyśmy wyjechać do sanatorium?

Jeśli stan Twego zdrowia tego potrzebuje, mógłbyś pojechać na kurację do uzdrowiska. Trzeba pomyśleć jednak o tym z wyprzedzeniem, gdyż formalności, które związane są z wyjazdem do uzdrowiska trwają niezwykle długo.

Na wyjazd do sanatorium czeka się średnio 16 miesięcy a w co poniektórych województwach nawet 2 lata. Skierowanie na sanatoryjne leczenie wystawia doktor ubezpieczenia zdrowotnego. Bierze pod uwagę bieżący stan zdrowia chorego lub przeciwwskazania, które istnieją i wpływ leczenia uzdrowiskowego na zdrowie chorego. Sam pacjent lub doktor przesyła skierowanie lub dostarcza je samodzielnie do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie, która opatrzona jest napisem „skierowanie na leczenie sanatoryjne”. Jednak samo przesłanie skierowania nie gwarantuje jeszcze wyjazdu. Oceny celowości wyjazdu do sanatorium przeprowadza specjalista w dziedzinie medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który zatrudniony jest w oddziale funduszu. To akurat on wskazuje miejsce leczenia oraz typ leczenia. Jeśli stwierdzi on, że istnieją przeciwwskazania, lub że nie ma potrzeby uzdrowiskowego leczenia, wtedy odrzuca skierowanie. Wtedy druk zwracany jest doktorowi, który ten druk wystawił.

fotografijka - szkolenia

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Pacjent dostaje na piśmie informację o odmowie. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej. Skierowanie do sanatorium ważne jest 18 miesięcy. Jeżeli przez ten czas leczenie nie zaczęło się, w takiej sytuacji NFZ powiadamia pacjenta, że skierowanie utraciło ważność. Posiada na to 14 dni od upłynięcia takiego terminu. Gdy chcemy jechać do sanatorium, powinniśmy się postarać o nowe skierowanie. Po ustaleniu terminu leczenia oddział Narodowego Funduszu Zdrowia dostarcza choremu potwierdzone skierowanie. Oddziały funduszu prowadzą spis oczekujących osób na potwierdzenie skierowania.

Każdy pacjent posiada prawo do sprawdzenia swojego miejsca na liście oczekujących. Jeżeli ktokolwiek chce zrezygnować z pobytu w uzdrowisku, wtedy powinien niezwłocznie przekazać skierowanie na wyjazd do Oddziału NFZ i uzasadnić pisemnie rezygnację.

admin

View more posts from this author